Ochrana osobných údajov

Aktualizovali sme pravidlá pre spracúvanie a ochranu Vašich osobných údajov.

Prosím prečítajte si Poučenie o právach dotknutej osoby, ktoré je vypracované podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Poučenie o právach dotknutej osoby1

Poučenie o právach dotknutej osoby2

Poučenie o právach dotknutej osoby3 

Poučenie o právach dotknutej osoby4

 

Plánujete predať
alebo prenajať
Vašu nehnuteľnosť?

CHCEM PREDAŤ

Táto stránka používa cookies. Viac info